شاخه هاي گندم
هزاران سال است که غلات، در تأمين غذاي بشر نقش حياتي ايفا مي‌کنند. باستان شناسان جوامع ابتدايي توانسته‌اند از ويرانه‌هاي قديمي مراکز سکونت انسان، دلايلي به دست آورند که نشان مي‌دهد غلات در تمدن‌هاي اوليه بشري هم کشت مي‌شده‌اند و براي مثال، گندم در سرزمين حاصلخيز ميانرودان به عمل مي‌آمده است. ميانرودان امروزه بخش‌هايي از ترکيه، عراق، سوريه و ايران را تشکيل مي‌دهد. شواهد به دست آمده نشان مي‌دهد که در ?????? تا ?????? سال قبل از ميلاد، انسان ما قبل تاريخ در اين ناحيه گندم توليد مي‌کرده است.
نظرات کاربران
UserName