شاخه هاي گندم
غَلات در واقع گونه‌اي از خانواده گندميان (گرامينه ها) هستند که گياهان علفي تک لپه‌اي بوده و دانه‌هاي ريز آنها، مصرف خوراکي دارد. غلات گياهاني يک ساله هستند، يعني چرخه? زندگي خود را در يک فصل زراعي به پايان مي‌رسانند.گونه‌هاي سردسيري غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاييز و اوايل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت مي‌شوند. گونه‌هاي گرمسيري غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه‌اي و ارزن) نيز با توجه به شرايط آب و هوايي در اواخر بهار يا اوايل تابستان کشت شده و اواخر تابستان يا اوايل پاييز هم برداشت مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName