شاخه هاي گندم
ميوه گندم با توجه به گونه آن ، ? تا ?? ميليمتر طول و ? تا ? ميليمتر هم قطر دارد و شامل بخش‌هاي زير است. ميوه گندم از پوسته، سبوس، آندوسپرم و جنين(جوانه) تشکيل شده‌است. دانه گندم به طور کل داراي ترکيبات زير است: 75درصد نشاسته، 15درصد پروتئين، 1درصد چربي، 9درصد ساير مواد از قبيل سلولز.
نظرات کاربران
UserName