يک دسته از خوشه هاي گندم
دانه غلات که کاريوپس يا گندمه نام دارد، منبع خوبي براي تغذيه انسان مي‌باشد. ميزان پروتئين برنج از گندم کمتر است. ميزان ويتامين‌هاي ضروري (از جمله تيامين) برنج صيقل داده شده هم از برنج قهوه‌اي کمتر مي‌باشد، چون سبوس خود داراي ويتامين‌هاي گوناگوني است که در مرحله? صيقل دهي از برنج جدا مي‌گردد.امروزه نزديک به ?? درصد سطح زير کشت يک ميليارد هکتاري جهان را غلات اشغال نموده اند. تقريباً نيمي از کل نيازهاي غذايي انسان به ويژه در آسيا به طور مستقيم از غلات تأمين مي‌گردد.
نظرات کاربران
UserName