يک دسته از خوشه هاي گندم
غلات منبع انرژي براي انسان هستند. در کشورهاي در حال توسعه، اين دسته مواد تمام رژيم غذايي را در بر مي‌گيرند. غلات حاوي هيدرات کربن، پروتئين، چربي، مواد معدني و انواع ويتامين هستند که البته ضمن مراحل مختلف نگهداري و تهيه، ممکن است بخشي از مواد مغذي مذکور از بين برود.هر جا که جامعه‌اي تشکيل شده، يکي از انواع غلات در پيدايش آن نقش داشته اند. مثلاً برنج در تشکيل جوامع نخستين کشور چين و ذرت هم در تشکيل جوامع آفريقايي مؤثر بوده اند.
نظرات کاربران
UserName