دو فلامينگوي قرمز
پراكندگي فلامينگو در ميانكاله : فلامينگو بيشتر در جنوب غربي در قسمتهاي كم عمق ديده مي شود و سالانه حدود 80 هزار قطعه از اين پرنده براي زمستان گذراني از اوايل مهر تا اواخر آبان به سمت ميانكاله مي آيند .اين پرنده در ميانكاله بصورت دسته هاي 40 الي250 تايي كه معمولاً نابالغها با كمي فاصله با بالغها ديده ميشوند.هر گاه 1 فلامينگو را جدا از گروه ديديد بدانيد كه از بيماري رنج برده و يا غير عادي است براي اينكه فلامينگو ها اعضاي غير عادي و مريض را از دسته طرد مي كنند.
نظرات کاربران
UserName