انبوهي از فلامينگو در حال پرواز
فلامينگوها روش منحصر به فردي براي تغذيه دارند آنها در آبهاي کم عمق و شور زندگي مي کنند و بوسيله منقارهايشان حيوانات و گياهان کوچک را از آب جدا مي کنند. او هم مثل همه اعضاء فاميلش در گروههاي اجتماعي تغذيه و توليد مثل مي کند. نوزادهاي تازه از تخم بيرون آمده داراي گردن کوتاه و منقارها دوکي شکل مي باشند. والدين نوزادان را بوسيله ماده اي شبيه به شير تغذيه مي کنند فلامينگوها و کبوترها تنها جانوراني هستند که نوزادانشان را به اين ترتيب غذا مي دهند.
نظرات کاربران
UserName