فلامينگوي قرمز زيبا از نزديک
فلامينگو پرنده اي است از راسته سرخ باليان ، با پاهاي دراز ، منقاري منحي ، گردني بلند و خميده ، بدني کشيده و پر و بال هاي سفيد و صورتي که 90 تا 150 سانتي متر قد دارد . غذاي اين پرنده حلزون و گياهان آبي است و 15 تا 20 سال زندگي مي کند . پارسال بيش از يک ميليون و دويست هزار قطعه انواع پرنده از جمله کاکائي ، قرقاول ، مرغابي و فلامينگو به تالاب بين المللي ميانکاله مهاجرت کردند .
نظرات کاربران
UserName