دو فلامينگو در قفس
هر گروه از فلامينگو ها شامل  هزاران  پرنده خوش رنگ  و زيباست. اين پرندگان لانه هايشان را با گل ميسازند. در وسط هر لانه که خيلي به کيک شبيه است،يک تخم فلامينگو ديده ميشود. فلامينگو در هنگام پرواز،گردن و پاهايشان را موازي سطح زمين نگه ميدارد.پرنده در اين حالت به يک هواپيماي بدون موتور با رنگ هاي خيره کننده،شبيه است.
نظرات کاربران
UserName