نقاشي ديجيتالي از نخلهاي رنگي کنار گلها و برگها و قارچها
نقاشي ديجيتال به طور وسيعي در طراحي مفهومي براي فيلم هاي تلويزيون و بازي هاي ويديويي استفاده ميشود. نرم افزار نقاشي ديجيتال به نقاش ها محيط مشابه نقاش فيزيکي ميدهد : 1-کاغذ 2- وسايل نقاشي 3- پالت هاي ترکيبي 4- گزينه هاي بيشماري از رنگ ها. نقاشي ديجيتالي در مجموع به تصاوير خلق شده توسط رايانه که به‌وسيله نرم‌افزارهاي مختلف ايجاد مي‌شود، اطلاق مي‌گردد. اين شاخه از گرافيک دو بعدي به شيوه‌هاي مختلف انجام مي‌پذيرد درست مثل نقاشي دستي شيوه‌هاي مثل رئال يا سورئال دارد.
نظرات کاربران
UserName