نقاشي ديجيتالي از کاستوس اي زيبا با گلهاي زيبا و پروانه
نقاشي ديجيتال در مقايسه با نقاشي سنتي تفاوت اصلي ميان نوع ديجيتال وسنتي نقاشي ، در چند لايه بودن اثر است. بدين معنا که در نقاشي ديجيتال طراح مي تواند طرح خود را در چند لايه ي مختلف سازماندهي کند و در صورت لزوم به هر لايه جدا گانه افکت هايي اظافه کند. همچنين از ديگر توانايي هاي بسيار مهم نقاشي ديجيتال مي توان به قابليت برگشت undo and redo)) اشاره کرد که در اکثر نرم افزار ها با کليد ميانبر (ctrl+z)شناخته مي شود. اين قابليت، برگشت از خطا را براي کاربر امکانپذير مي کند.
نظرات کاربران
UserName