نقاشي ديجيتالي از خانه اي روي گلداني بزرگ و پرگل همراه با پرنده و پروانه
نقاشي ديجيتال امروزه جايگاه بسيار مهمي درعرصه هاي توليدي هنر پيدا کرده است، و به صورت وسيع در زمينه هاي طراحي کانسپت براي توليد فيلم ، بازي هاي ويدوييي و همچنين توليدات تلوزيوني مورد استفاده قرار مي گيرد. نقاشي ديجيتال نوعي هنر نو ظهور است که در آن تکنيک هاي سنتي تر نقاشي ، مانند آبرنگ و رنگ روغن و... با استفاده از کامپيوتر، و تبلت ديجيتال و قلم نوري و نرم افزارهاي مختلف به کار گرفته ميشود.
نظرات کاربران
UserName