نقاشي ديجيتالي از منظره يک دشت سبز و خانه ها و درختها و رنگين کمان و يک بالن
نقاشي يکي از رشته‌هاي اصلي هنر محسوب مي‌شود و قدمت آن در بين انسان‌ها، شش برابر قدمت زبان نوشتاري است. نقاشي‌هاي يافت‌شده در غارها حاکي از آن است که انسان‌هاي اوليه با کشيدن نقش حيوانات و شکارشان به نوعي خود را آماده? نبرد با آنها مي‌کرده‌اند. فردي که اين عمل توسط او انجام مي‌شود نقاش نام دارد و اين واژه به‌خصوص زماني به‌کار مي‌رود که نقاشي حرفه? شخص باشد.
نظرات کاربران
UserName