نقاشي ديجيتالي از درختها همراه با شکوفه ها و برگهاي زيبا
براي حرفه اي شدن در نقاشي ديجيتالي نياز به يادگرفتن مهارت هاي کليدي و خاصي داريم که تنها از طرف بزرگان اين حرفه قابل يادگيري مي باشند، چون در هيچ کلاس و جزوه اي آموزش داده نمي شوند... مجله imagineFX در رابطه با نقاشي ديجيتالي و در ژانر فانتزي و علمي-تخيلي فعاليت دارد، اين مجله در خارج از کشور يکي از پر طرفدارترين مجله ها در اين ضمينه مي باشد.
نظرات کاربران
UserName