پلنگ آفريقايي روي درخت
پلنگ آفريقايي يکي از زيرگونه‌هاي فراوان پلنگ مي‌باشد . پوست اين پلنگ بسته به اينکه در چه مناطقي زندگي مي‌کنند از زرد مايل به قهوه‌اي تا زرد کمرنگ متغير است . وزن جنس نر بطور ميانگين ?? کيلوگرم و وزن جنس ماده آن ?? تا ?? کيلوگرم است . پلنگ‌هاي دماغه پروونس چثه کوچکتري دارند . پلنگ‌ها در مناطق مختلف آفريقا جز بيابان‌هاي شني زندگي مي‌کنند و بيشتر در شب ، شکار مي‌کنند . آنها تقريبا از تمامي پستانداران (مانند انواع گراز و گوزن ، مانگوس ، گورخر ، زرافه ، ايمپالا ، خرگوش ، شغال و حيوانات اهلي چادرنشينان) ، خزندگان ، جوندگان و پرندگان تغذيه مي‌کنند و تنها گربه‌هاي بزرگي هستند که شکار خود را تا بالاي درخت حمل مي‌کنند .
نظرات کاربران
UserName