پلنگ
پلنگ‏ها از فراوان‏ترين گربه‏هاي بزرگ هستند. آنها در جنگل‏ها، بيابان‏ها، سرزمين‏هاي کوهستاني و مرتع‏ها زندگي مي‏کنند و در آفريقا، هندوستان و آسيا يافت مي‏شوند. تعداد پلنگ‏ها در هندوستان و آسيا نسبت به نقاط  ديگر کمتر است؛ زيرا پلنگ‏‏هاي اين منطقه به خاطر استفاده از پوست خالدار باارزشي که دارند، شکار شده‏اند. پلنگ‏ها شناگران خوبي هستند و آب را به خاطر بازي و شکار، دوست دارند. در سرزمين‏هاي مرطوب، مثل کوهستان‏ها و جنگل‏هاي استوايي، پلنگ‏هايي به رنگ سياه وجود دارد که آنها را پلنگ سياه مي‏نامند.
نظرات کاربران
UserName