پلنگ از نماي نزديک
خوراک اصلي پلنگها سم‌داراني چون گوسفند ، بز کوهي و گاهي خوک وحشي است. هنگامي که اين نوع شکارها کمياب باشد از پرندگان و جوندگان و حيوانات کوچک ديگر تغذيه مي‌کنند. گاهي به گله‌هاي گوسفند و بز حمله کرده و تلفاتي وارد مي‌سازند. چنانچه زخمي شوند براي انسان بسيار خطرناک هستند. پلنگ در ايران تاکنون از گيلان ، مازندران ، گرگان ، خراسان ، آذربايجان ، کردستان ، لرستان ، همدان ، اصفهان گزارش شده است. پلنگ در کشورهاي سودان ، سومالي لند ، مصر ، مراکش ، عربستان ، ترکيه ، ايران ، پاکستان ، هندوستان ، چين و ... نيز يافت شده است.
نظرات کاربران
UserName