پلنگ
غذاي پلنگ با توجه به منطقه‌اي که در آن زندگي مي‌کند متفاوت است. بخش عمده رژيم غذايي پلنگ ايراني از شکار سم‌داران ميان‌جثه همچون گوزن، غزال ايراني، گوسفند وحشي، بز کوهي و گراز تأمين مي‌شود. در کنار آن از شکارهاي کوچک‌تري نظير موش، خرگوش و تشي و گوشتخواران کوچک‌تر مانند روباه و شغال در کنار انواع پرندگان و خزندگان طعمه او مي‌گردند. ايران مهمترين زيستگاه پلنگ در خاورميانه است و جمعيت مناسب پلنگ در اين کشور امکان بقاي گروه‌هاي کوچک اين حيوان در قفقاز، شرق ترکيه و احتمالاً ترکمنستان را از راه مهاجرت‌هاي بين‌مرزي افزايش مي‌دهد.
نظرات کاربران
UserName