پلنگي کنار چشمه
پلنگ در نقاط جنگلي ، کوهستانها در ارتفاعات نسبتا زياد تا 3500 متر زندگي مي‌کنند. نواحي پر درخت و صخره‌اي و نزديک رودخانه را ترجيح مي‌دهند. کمتر به کوهپايه‌ها پايين مي‌آيند و به ندرت در دشتها ديده مي‌شوند. اگر چه بيشتر شبها فعاليت مي‌کنند ولي در روز هم ديده مي‌شوند. خوراک اصلي آنها سم‌داراني چون گوسفند ، بز کوهي و گاهي خوک وحشي است.هنگامي که اين نوع شکارها کمياب باشد از پرندگان و جوندگان و حيوانات کوچک ديگر تغذيه مي‌کنند. گاهي به گله‌هاي گوسفند و بز حمله کرده و تلفاتي وارد مي‌سازند. چنانچه زخمي شوند براي انسان بسيار خطرناک هستند.
نظرات کاربران
UserName