يک پلنگ ايراني در حال غرش
پلنگ ايراني (نام علمي: Panthera pardus saxicolor) بزرگترين يا يکي از بزرگترين زيرگونه‌هاي پلنگ است که بومي غرب آسيا است. اين زيرگونه پلنگ در فهرست «گونه‌هاي در خطر انقراض» آي‌يوسي‌ان قرار دارد. اين پلنگ در زبان انگليسي Persian Leopard خوانده مي‌شود. ايران مهمترين زيستگاه پلنگ در خاورميانه است و جمعيت مناسب پلنگ در اين کشور امکان بقاي گروه‌هاي کوچک اين حيوان در قفقاز، شرق ترکيه و احتمالاً ترکمنستان را از راه مهاجرت‌هاي بين‌مرزي افزايش مي‌دهد. با اين حال تراکم جمعيتي پلنگ در ايران بسيار پايين است و ???? تا ??? قلاده در هر ??? کيلومترمربع برآورد مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName