پلنگ
پلنگ سري لانکايي يکي از ? زيرگونه پلنگ مي‌باشد . پوست اين پلنگ زرد مايل به قهوه‌اي با خال‌هاي سياه است . وزن جنس نر ?? کيلوگرم و وزن جنس ماده آن ?? کيلوگرم است. نواحي گوناگون جنگل‌هاي سري لانکا (گرمسيري ، مرتفع و سرد و خشک) تنها زيستگاه اين گربه‌است . پلنگ سري لانکا از پستانداران کوچک و بزرگ مانند گوزن يال دار ، گراز ، ميمون ، گاوميش ، خزندگان و پرندگان تغذيه مي‌کند . در نواحي کم باران گوزن خالدار غذاي اصلي آنهاست. به سبب شکارهاي بي رويه و جنگ داخلي در سري لانکا نسل اين پلنگ در آستانه انقراض قرار داشت اما در سال‌هاي اخير مجامعي جهت حفاظت آن در کشور ايجاد شده‌است .
نظرات کاربران
UserName