پلنگي روي تنه درخت
پلنگ‏ها جانواراني قوي هستند و به راحتي از درختان بالا مي‏روند. آنها شکار خود را براي دور ماندن از گزند جانوران ديگر به بالاي درختان مي‏برند. پلنگ‏ها آهوها، خوک‏ها و ميمون‏ها را شکار مي‏کنند؛ اما اگر نتوانند چيزي شکار کنند، پرندگان و حتي حشرات را نيز مي‏خورند. پلنگ‏ها معمولاً به تنهايي زندگي مي‏کنند. نرها و ماده‏ها فقط در فصل توليد مثل يکديگر را ملاقات مي‏کنند. ماده‏ها معمولاً سه توله به دنيا مي‏آورند. هنگامي که پلنگ ماده مجبور باشد توله‏هايش را بلند کند و از نقطه‏اي به نقطه ديگر ببرد، پوست پشت گردن آنها را مي‏گيرد.
نظرات کاربران
UserName