پلنگ
با اين که پلنگ هندي گستره‌ترين قلمرو زيستي را در ميان گربه‌سانان هند دارد، اما چندين خطر آن را تهديد مي‌کند. حيواناتي که سکونتگاه مشترکي با پلنگ دارند مانند شيرهاي آسيايي، ببرهاي بنگال، خرس‌ها، گرگ‌ها، فيل‌هاي آسيايي، کفتارها و سگ‌هاي وحشي آسيايي ممکن است توله‌هاي پلنگ را به قتل برسانند و ببر و شير حتي ممکن است به يک پلنگ کاملا رشيد نيز حمله کنند. به‌جز دشمنان طبيعي مهمترين خطر براي اين حيوان انسان‌ها هستند. سال‌هاست که اين حيوان با کاهش زيستگاه و شکار مواجه است.
نظرات کاربران
UserName