نقاشي دو پلنگ کنار آبشاري در جنگل
طبق برآورد اتحاديه جهاني حفاظت  (IUCN) جمعيت پلنگ در ايران بين 600 تا 900 قلاده است که تقريباً در تمامي مناطق ايران پراکنده هستند. هر چند که جمعيت پلنگ در مقايسه با يوزپلنگ (ديگر گربه سان ايران) بسيار بيشتر است اما پلنگ با تهديدهاي بسيار زيادي روبرو است. به عنوان مثال در سال گذشته مرگ بيش از 25 قلاده پلنگ به دلايلي چون شکار، تصادف و مسموميت با طعمه آلوده گزارش شده است و بعيد نيست آمار پلنگ هايي که مرگشان گزارش نشده، بسيار بيشتر از اين تعداد باشد. مشکلات فرهنگي و ترس عمومي در برخي از جوامع محلي از پلنگ يکي از مهمترين علل آمار بالاي تلفات پلنگ به دست انسان باشد.
نظرات کاربران
UserName