خليج فارس در نقشه هاي تاريخي اعراب
خليج فارس يا درياي پارس آبراهي است که در امتداد درياي عمان و در ميان ايران و شبه جزيره عربستان قرار دارد. نام تاريخي اين خليج، در زبان‌هاي گوناگون، ترجمه عبارت «خليج فارس» يا «درياي پارس» بوده‌است.اين قسمت از درياها عموما خليج فارس نام دارد اما در اقدامي بحث برانگيز توسط مناطق عرب‌نشين «خليج عربي» يا ساده‌تر «خليج» ناميده شده‌است. و همچنين توسط ترکيه از خليج بصره استفاده شده‌است ؛ هرچند که هيچ کدام از اين نام‌ها(خليج،خليج عربي و خليج بصره) در سطح بين‌المللي به رسميت شناخته نشده‌است.
نظرات کاربران
UserName