بمب افکن B-1B در حال ريختن بمب
هواپيماي B1-B از چهار موتور توربوفن F-101 GE با سيستم پس سوز استفاده مي کند که توانايي کشش هر يک حدود 13500 کيلوگرم است. به دليل داشتن چنين موتورهاي قدرتمندي است که اين هواپيما را مي توان جز هواپيماهاي مافوق صوت به حساب آورد، چرا که اين بمب افکن مي تواند با سرعت حداکثر 1.2 ماخ در سطح دريا پرواز کند که از اين لحاظ نيز برتري قابل توجهي نسبت به هواپيماي B-52 دارد.
نظرات کاربران
UserName