بمب افکن B-52
هواپيماي بمب افکن B-52، بمب افکني دور برد و در کلاس سنگين وزن است که مي تواند گونه هاي مختلفي از ماموريت ها را به انجام برساند. اين هواپيما قادر به پرواز در سرعت هاي بسيار بالا، البته زير سرعت صوت و در ارتفاع بالغ بر 50,000 پا پرواز بوده و توانايي حمل بمب هاي هسته اي يا اتمي و همچنين بمب هاي معمولي را نيز دارد.هواپيماي بي 52 براي مدت بيش از 35 سال تنها بمب افکن داراي سرنشين سنگين وزن ايالات متحده بوده است.
نظرات کاربران
UserName