بمب افکن B-1B
بمب‌افکن رده‌اي از هواپيماهاي نظامي است که عمدتاً براي پرتاب بمب به هدف‌هاي زميني طرح شده است. بمب‌افکني از نخستين کاربردهاي نظامي هواپيما بوده است. بمب‌افکن‌ها براي نخستين بار در خلال جنگ جهاني اول ساخته شدند. بمب‌افکن‌ها معمولاً در ارتفاع پائين پرواز ميکنند و مي‌توانند با سرعت پائيني پرواز کنند. به خاطر سرعت کم اين هواپيماها، بمب‌افکن‌ها براي مبارزه با هواپيماهاي ديگر مناسب نيستند.
نظرات کاربران
UserName