بمب افکن B-1B
پس از پايان جنگ سرد، اين هواپيماي بمب افکن جهت پشتيباني از سلاحهاي معمولي مورد استفاده قرار گرفت. 32 فروند از اين هواپيما با شروع سال 2001 باز نشست شدند(براي هميشه از سورت پروازي خارج شدند).68 فروند ديگر از 100 فروند آن همچنان مورد استفاده قرار گرفتند.يکي از تغييرات يا به عبارتي اصلاحاتي که توسط بوئينگ روي اين هواپيما صورت گرفته تغييرات نرم افزاري و سخت افزاري بوده که قدرت اين هواپيما را به لحاظ جذب و نگهداري بمبها تا تعداد 24 بمب MK84 ،84 بمب MK82 و همينطور 30 يونيت از بمبهاي رايج افزايش داده اشت.
نظرات کاربران
UserName