بمب افکن tu95
در حقيقت موتورهاي توربوپراپ داراي مصرف سوخت اقتصادي تر بود. بصورت همزمان بويينگ نيز در حال طراحي و ساخت يک گونه بمب افکن قاره پيماي توربوپراپ بود اما پيشرفتهاي موتورجت جي 57 ، ب 52 را قادر ساخت تا تبديل به يک بمب افکن استراتژيک مجهز به پيشرانه جت گرديد. گروه رقيب يعني مياسيشچف با نگاه به بمب افکن ب 52 تصميم به استفاده از موتور هاي اوليه جت گرفت ولي توپولوف تصميم گرفت تا مسئله را با کار بروي موتورهاي توربوپراپ انهم از نوع سريعترين نوع ان حل کند. گونه TU-95 RT در واقع نماد اصلي دوران جنگ سرد بود زيرا داراي توانايي اجراي ماموريتهاي حياتي گشت و شناسايي دريايي بود که ميتوانست ماموريت شناسايي اهداف را واحدهاي زير سطحي دريايي ، کشتي ها و ساير هواپيماها را اجرا ميکرد. اين هواپيما با توجه به يک برامدگي بروي دماغه به راحتي قابل شناسايي بود. در اين برامدگي زير دماغه هواپيما انتن رادار جستجوگر تعبيه شده بود که براي جستجوي اهداف دريايي به کار گرفته ميشد.
نظرات کاربران
UserName