بمب افکن B-1B از نماي زيرين
از سال 1985 تا 1997 B-1B يک بمب افکن هسته‌اي بود. به اين ترتيب که : حداکثر سرعت اين هواپيما 25/1 عدد ماخ مي‌باشد. وزن کل هواپيما هنگام take off معادل 477000 پوند مي‌باشد. کمترين ميزان پرتاب سلاح هسته‌اي آن AGM-69A . سيستم ترکيبي تهاجمي تدافعي الکترونيکي وستينگهاوس همراه با رادار ديافراگمي(اين سيستم يک سيستم خودکار گيرنده فرستنده هست که در مواقعي که نياز به شليک مي‌باشد با توچه به رادار اختصاصي به صورت خودکار فعاليت خود را انجام مي دهد).
نظرات کاربران
UserName