بمب افکن B-1B در حال صعود از باند فرودگاه
مدتي طرح کامل شده اين هواپيما يعني B-1B در سال 1980 توسط کمپاني Rockwell International، زماني که 100 فروند هواپيماي بمب افکن که قابليت حمل بمبهاي هسته‌اي نيز داشتند توليد شده بودند و در نيروهاي هوايي کشورهاي مورد استفاده قرار مي‌گرفتند. در سال 1990 اين هواپيما تبديل به يک بمب افکن معمولي شد.
نظرات کاربران
UserName