کشتي تفريحي زيبا در شب
بر اساس تورات و قرآن، نوح پيامبر دستور ساخت کشتي بزرگي را از سوي يهوه (الله در قرآن) دريافت کرد که ساخت آن سالها طول کشيد، کشتي ميبايست آنقدر بزرگ مي‌بود که علاوه بر آدميان ( خويشان و پيروان نوح) از همه گونه جاندار، جفتي نيز در کشتي جاي بگيرد تا بعد از پايان سيل بزرگ ادامه حيات بر روي زمين ممکن باشد. کشتي بعدها بر روي قله کوه آرارات نشست. هنوز برخي از باستانشناسان به جستجو براي يافتن بقايايي از اين کشتي ادامه مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName