تصويري از يک اسب آبي همراه با بچه اش در رودخانه که دهان خود را باز کرده
با وجود پوست ضخيم اسب آبي، به خصوص در ناحيه کمر و دمگاه، پوست قهوه اي مايل به خاکستري آن تقريبا بدون مو است، البته به جز مقداري مو که در ناحيه اطراف دهان و مقداري در انتهاي دم قرار دارد. اسب هاي آبي نه تنها عرق نميکنند، بلکه غدد ترشح عرق نيز در بدن آنها وجود ندارد اما در عوض داراي غده اي منحصر به فرد هستندکه سيال خاصي از خود ترشح ميکند که در افسانه هاي اساطيري آن را «عرق خون» (Sweat Blood) ناميده اند. اسب هاي آبي براي خنک نگه داشتن بدنشان تا حد زيادي وه آب و گل وابسته هستند و گرچه ترشح «عرق خون» نيز از بدن آنها تا حدي موجب خنک شدن بدن ميشود اما اين اتفاق غالبا فقط زماني مي افتد که حيوان هيجان زده شود.
نظرات کاربران
UserName