اسبهاي آبي زير آب
اسب آبي يک جانور پستاندار گياه خوار ساکن آفريقا مي‌باشد.و يک يا فقط دو هم خانواده دارد.اين موجودات حيواناتي نيمه آبزي هستند که در زير صحراي بزرگ آفريقا در رودخانه‌ها و برکه‌ها زندگي مي‌کنند.اين حيوانات در طول روز با ماندن در آب رودخانه يا در گل و لاي خود را خنک مي‌کنند. عمل توليد مثل و همچنين زايمان هر دو در آب اتفاق مي‌افتد.اسب‌هاي آبي يک محدوده‌اي از رودخانه را به خود اختصاص داده و مانع از ورود سايرين مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName