گل صورتي و نارنجي زيبا با برگ سبز
در اغلب کشورهاي اروپايي مرسوم است کساني که به ميهماني شام دعوت مي شوند براي تشکر از خانم ميزبان چند شاخه گل به او هديه دهند. در ژاپن هر گل معناي مختلفي دارد و در موارد مختلف مردم آن کشور از گل استفاده هاي فراوان مي کنند. آن ها به پرورش گل علاقه زيادي دارند و در گل آرايي از استادان توانمند و برجسته اي برخوردارند.
نظرات کاربران
UserName