گل صورتي و نارنجي زيبا
گل لطيف است و احساس لطافت را در روح انسان ها دوچندان مي کند و رايحه خوش آن تمام وجود فرد را دگرگون مي سازد. اهداي گل نياز به مناسبت ندارد و بد نيست بعضي وقت ها شاخه اي گل به همسر، مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزند و همکار و آن هايي که دوستشان داريم هديه بدهيم. هديه دادن گل براي هديه گيرنده احساس خوشايندي را به وجود مي آورد که معمولا نشانه علاقه و صميميت هديه دهنده محسوب مي گردد و باعث زينت و شادابي محفل نيز مي شود.
نظرات کاربران
UserName