برگهاي سبز بلند با ساقه
طول بيشتر برگها ميان ?/?تا ?? سانتي متر است. اما برگ بعضي از گياهان بسيار بزرگ است. مثلا" طول بعضي از برگهاي نوعي نخل آفريقايي به ?? متر هم مي‌رسد. قطر نوعي از برگهاي شناور که در مردابهاي آمريکاي جنوبي مي‌رويند ? به ?/? متر مي رسد. همچنين در مرداب انزلي ? قطر برگهاي دايره‌اي نيلوفر آبي گاه بيش از ?? سانتيمتر است. برگ بعضي از گياهان بسيار کوچک است.
نظرات کاربران
UserName