برگ سبز و زرد و قرمز پاييزي با نقشهاي طبيعي زيبا
رنگ سبز برگها در پاييز تغيير مي‌کند و زرد ? قرمز ? نارنجي و ارغواني مي‌شود ? زيرا برگها ? گذشته از سبزينه (کلروفيل) ? رنگدانه‌هاي ديگري نيز دارند. وجود اين رنگدانه‌ها سبب مي‌شود که آنها پس از متوقف شدن عمل فتوسنتز به رنگهاي گوناگون ديده شوند. قارچها و باکتريها برگهاي افتاده بر زمين را تجزيه و مصرف مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName