برگهاي سبز بلند
زندگي برک از درون جوانه آغاز مي‌شود. جوانه بخشي از قسمت رشد يابنده ساقه است و از قسمت بالايي محل اتصال دمبرگ به ساقه سر مي‌کشد. در گياهاني مانند علفها ? که داراي ساقه نرم هستند برگ تنها يک بار مي‌رويد و با فرا رسيدن زمستان رويش برگ کاملا" متوقف و گياه کاملا" خشک مي‌شود. اما در گياهاني که داراي ساقه چوبي هستند ? مانند درختان و درختچه‌هاي خزان برگ ? در هر سال برگهاي جديدي مي رويند.
نظرات کاربران
UserName