برگي سبز با قطرات شبنم
بسياري از گياهان مناطق خشک داراي برگهاي ضخيم و گوشتي هستند که آب را در خود ذخيره مي‌کنند. مثلا" دمبرگ نوعي درخت در ماداگاسکار ? مقدار زيادي آب ذخيره مي‌شود. رهگذران تشنه با سوراخ کردن دمبرگ ? از آب درون آن استفاده مي‌کنند. پيچکها برگهاي باريک و کشيده هستند و به بالا رفتن گياه کمک مي‌کند. برگهاي حشره خوار نيز ويژگيهايي دارند. اين برگها مي‌توانند حشره‌ها را جذب کنند و بدام بياندازند. اين گياهان بيشتر در منطقه‌هاي مرطوب رشد مي‌کند و مواد غذايي خود را از شکار حشره‌ها بدست مي‌آورد.
نظرات کاربران
UserName