موج سواري در امواج خروشان
موج‌سواري، يا سرفينگ، از ورزش‌هاي روي آب است. در سال ???? به عنوان ورزش معرفي شد و در اين سال اولين تخته (بورد) سبک وزن اختراع شد. بعضي از ورزشکاران بدون تخته روي امواج شنا مي‌کنند که مشکل‌تر از بقيه است. ورزشکاران استراليايي گاهي از اسکي روي آب و يا قايق روي آب استفاده مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName