نماي اتومبيل ABT-آئودي-Q7-2006
اتومبيل آئودي Q7 نه تنها متناسب براي حرکت در هر نوع زميني ( هموار/ ناهموار) است بلکه وسيله اي بسيار مناسب براي مسافرت هاي طولاني است .
نظرات کاربران
UserName