نماي اتومبيل ABT- VW- گلف-2005
وجود موتور TDI 1.9 ليتري ، سيخ شبکه اي ورزشي در سپرجلو با نشان ABT، دستگيره اهرم دنده، پدال هاو جاپايي هاي آلومينيومي آنودايز شده از ديگر لوازم فني به کاررفته دراتومبيل ABT VW گلف اند .
نظرات کاربران
UserName