نماي اتومبيل ABT- VW- گلف-2005
هنگامي که نسل چهارم vw گلف وارد بازار جهاني شد؛ به فروش فوق العاده اي رسيد که شرکت « گلف کلاس» را در کانون توجه قرارداد .
نظرات کاربران
UserName