وسايل بازي بيليارد
قوانين حاکم بر بازي بيليارد از حدود سال 1770 تا 1920 همان قوانين حاکم بر بازي بيليارد در انگلستان بود، اين بازي بر روي يک ميز بزرگ به شکل مکعب مستطيل با سه توپ و شش حفره انجام مي شد. در قرن 18 اندازه استاندارد ميزها 2 به 1 يعني طول 2 و عرض 1 بود. قبل از اين ابعاد استانداردي براي ساختن ميز وجود نداشت. اصول بازي بيليارد انگليسي به واسطه بازي اسنوکر که يک بازي پيچيده، رنگارنگ و مرکب از جنبه هاي دفاعي و تهـاجمي بود، ادامه پيدا کرد با اين تفاوت که در بازي اسنوکر از 22 توپ و در بازي بيليارد انگليسي از 3 توپ استفاده مي شد. اشتياقي که انگليسيها به بازي اسنوکر داشتند همانند اشتياق آمريکايها به بازي بيسبال بود، به خاطر اين اشتياق، شما مي توانيد هر روز شاهد رقابتي در بازي اسنوکر در انگليس باشيد.
نظرات کاربران
UserName