سقوط آزاد با چتر
پرش از وسيله پرنده و يا ارتفاع ثابت بوسيله چتر را چتر بازي (پاراشوت) يا همان Parachute مي‌گويند. چتر بازي داراي انواع مختلف است:
چتربازي اتوماتيک: نوعي از چتربازي مي‌باشد که در آن چتر بصورت اتوماتيک بعد از پرش چتر باز از وسيله پرنده باز شده و چتر باز نقشي در باز کردن چتر ندارد گفتني است اين نوع چتر بازي بيشتر کاربرد نظامي دارد ولي بعلت داشتن اشکالاتي، در اکثر نقاط دنيا اين روش چتربازي در حال محو شدن است.
چتر بازي سقوط آزاد: نوعي از چتر بازي است که شخص چترباز اقدام به باز کردن چتر خود مينمايد اين روش چتر بازي بعلت داشت کنترل بيشتر بر روي چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالاي باد - امکان سقوط بيشتر براي چتر باز (بازکردن چتر در اختيار چتر باز است) بيشتر مورد توجه است.
نظرات کاربران
UserName