رفتينگ، "کلک سواري" و يا "قايقراني در رودخانه هاي خروشان"
در اين رشته تفريحي-ورزشي، راهنمايان مي بايست بسيار مجرب و توانا بوده، دوره هاي تخصصي مختلفي را گذرانده، در هدايت قايق ها بسيار مسلط و کارشان بي نقص باشد. به علاوه امکانات و تجهيزات ورزشي و ايمني بسياري در اين فعاليت مورد استفاده قرار مي گيرد، لذا نيازي به ورزشکار بودن و يا مهارت داشتن توريست ها نمي باشد. هر شخصي که دوستدار هيجان است مي تواند به عنوان عضوي از تيم قايقرانان با استفاده از تجهيزات ويژه و با اتكاء به مهارت راهنما اين کار را تجربه نمايد. به همين دليل رفتينگ روز به روز طرفداران بيشتري پيدا مي کند.
هيجان رفتينگ بستگي به درجه خروشان بودن امواج دارد (از درجه ? تا ?) که البته نوع امواج، سرعت آب، سطح آب، ساحل رودخانه و حتي عمق آب نيز در ميزان هيجان تاثير گذار است. امواجي با درجات بين ? تا ? مناسب کار توريستي بوده چون درجات ? و ? بسيار خطرناک مي باشند. در بسياري از موارد قايق ها واژگون شده و مسافران مي بايست مسيري را در آب شنا کنند. لذا نقش تجهيزات و نيز تجربه قايقرانان در اين فعاليت بسيار مشخص و بارز است. توريست ها معمولا در اولين تجربه هاي خود امواجي با درجات ? و ? را تجربه
نظرات کاربران
UserName