اشک و ماتم
امام صادق عليه السّلام فرمود:
هر چيزى پاداش و مزدى دارد، مگر اشكى كه براى ما ريخته شود (كه چيزى با آن برابرى نمى كند و مزد بى اندازه دارد). جامع احاديث الشيعه ، ج 12، ص 548
نظرات کاربران
UserName