نماي آيينه بغل اتومبيل -Ac- اشنيتزر -تنش- خيابان-Version-2006
مدل آث اشنيتزر تنش خيابان به طور شايسته اي توانسته استفاده روزانه را با رانندگي مطمئن و لذت بخش ترکيب کند.در واقع مدل مذکور اقتباس هيجان انگيز و پر هزينه تبديل آيروديناميکي سري است.با تعبيه حاشيه در جلو ، به طور کامل Down force محور جلو در سرعت هاي بالا بهبود بخشيده شده است. همچنين به منظور تبادل کافي هوا( به جهت توسعه پتانسيل خودرو ) مجراهاي هوايي براي ترمزهاي عقب تعبيه شده است. از طرف ديگر علاوه بر اصلاحات صورت گرفته درافزايش سرعت و شتاب خودرو، در باب کاهش سرعت در سيستم ترمز نيز اصلاحاتي صورت گرفته است. در تنظيمات داخلي از تيتانيوم کربن، چرخ فرمان چرم ورزشي،اهرم انتخاب گر اتوماتيک و لوازم آلومينيومي آنودايز شده سياه يا نقره اي ( پدال، جاپايي،ترمز دستي) بهره برده شده است.
نظرات کاربران
UserName